اخبار ورزشی » اسکار رودریگز:”سولاری فوتبال زیبا را دوست دارد”