اخبار ورزشی » جنوا 1-2 ناپولی؛ کارلتو راه برنده شدن در استخر را هم به خوبی می داند!