اخبار ورزشی » هو شدن راموس مقابل وایادولید/ هواداران، کاپیتان قلدر نمی خواهند