اخبار ورزشی » وینیسیوس به آندلوس سفر می کند/ امید رئال به حضورش مقابل بتیس