اخبار ورزشی » پیراهن رئال بر تن این بازیکنان سنگینی می کند/ پس تعصب کجاست؟