اخبار ورزشی » پیروزی یک نیمه ای مقابل والنسیای فوق دفاعی