اخبار ورزشی » کمپ تمرینی تابستانی رئال به علت سرخک، قرنطینه شد!