اخبار ورزشی » کیلور ناواس:”هر کس می گوید بد تمرین می کنم باید اعتراف کند”